Verbeteren van afstemming

Gemeentes en netbeheerders tekenen of uploaden simpelweg hun plannen op één overzichtelijke kaart. Hierdoor is direct inzichtelijk waar werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd gaan worden. Het platform SynergieNL berekent automatisch waar de beste kansen liggen om plannen met elkaar te combineren. Zo zie je meteen waar het meest te winnen valt en kun je goede afspraken maken. De notulen leg je op de kaart vast, zodat iedereen die het nodig heeft er later ook nog bij kan. Je collega’s kunnen ook zien wat er is afgesproken. Resultaat: meer meters met hetzelfde budget én minder last voor de omwonenden.

Stap voor stap

Inzicht in actuele plannen van partners

Alle gebruikers van SynergieNL houden zelf hun data bij. Ze geven aan waar ze werkzaamheden gepland hebben of waar ze anticiperen op werkzaamheden van derden. De gegevens worden eenvoudig geüpload, automatisch ververst of zelf ingetekend. Hierdoor heeft iedereen altijd inzicht in de actuele plannen van zijn partners voor de komende jaren.

Samenwerkingskansen inzichtelijk

Op basis van geplande werkzaamheden berekent SynergieNL automatisch synergiegebieden. Ieder synergiegebied geeft aan dat er kansen liggen voor samenwerking. Je ziet direct wie wat waar wil gaan uitvoeren. Met goede informatie kun je meer dan 10 jaar vooruit kijken.

Intern afstemmen

Voor het afstemmingsoverleg met derden worden de plannen met intern collega’s afgestemd. Jij en je collega’s zijn overtuigd van het nut en de noodzaak en bepalen samen hoe jullie willen samenwerken. Je moet daar wel op tijd mee beginnen. Als alles klaar is kan het afstemmingsoverleg met derden gepland worden. SynergieNL helpt in het begin bij het opzetten van de interne afstemming en kan als neutrale partij tijdens het afstemmingsopverleg als gespreksleider helpen.

Centraal vastleggen van afspraken

Tijdens het overleg worden de gemaakte afspraken direct in SynergieNL vastgelegd. Je registreert wie in welk gebied aan het werk gaat en welke partners betrokken zijn. Dit voorkomt onduidelijkheid en bij een volgend overleg is altijd direct inzichtelijk wat de stand van zaken is. Je collega’s kunnen deze afspraken natuurlijk ook inzien.

Geen verrassingen in uitvoering

Alle relevante informatie is voor iedere gebruiker beschikbaar. Hierdoor kan iedereen tijdig aangeven of men deel wil nemen aan een project. Zo worden verrassingen in de uitvoering voorkomen. Dit bespaart tijd, voorkomt frustratie en beperkt de kosten.

Lagere kosten en minder overlast

Goede samenwerkingsafspraken reduceren kosten. In aanbesteding en uitvoering kan voordeel behaald worden. Schade aan wegen, kabels en leidingen wordt beperkt. De omgeving ervaart minder overlast. En… het helpt natuurlijk ook als een weg maar één keer opgebroken wordt!

Eenvoudige ontsluiting van data

Iedere gebruiker kan eenvoudig data delen met collega’s binnen de organisatie zonder dat zij toegang hebben tot het systeem. Zo ontstaat er geen ruis in de afstemming, want iedereen kan de plannen en gemaakte afspraken zien. De gegevens in SynergieNL zijn eenvoudig te ontsluiten zodat ze getoond kunnen worden in een eigen GIS applicatie. Dit kan via een handmatige export of een automatische koppeling (WFS).

Implementatie en ondersteuning

Tijdens de implementatie helpen we je bestaande data over te zetten en in gebruik te nemen. Onderdeel van de licentie is een training voor de gebruikers. Waar nodig leveren we aanvullende ondersteuning op locatie en voor technische vragen is onze helpdesk beschikbaar.

Nieuws

Nieuwe versie is live

SynergieNL heeft een upgrade doorgevoerd. Visuele en technische verbeteringen zijn nu beschikbaar in de applicatie.

WFS beschikbaar

Web Feature Services zijn beschikbaar om de uitwisseling van data te vergemakkelijken en in uw eigen GIS te laden.

Zoekfunctie uitgebreid

Het is nu mogelijk om projectgebieden en synergiegebieden te zoeken met full-text search mogelijkheden.