SynergieNL is een krachtige online tool die mij als Assetmanager in staat stelt om projecten van verschillende afdelingen binnen Oasen ruimtelijk zichtbaar te maken. Hierdoor zijn deze beter af te stemmen met andere partijen.

Richard Advocaat / Oasen

 Dankzij SynergieNL zijn we nu in staat om onze onderhoudsplanning tot tien jaar vooruit af te stemmen met de netbeheerders. Het heeft gezorgd voor een betere relatie en veel minder ad-hoc uit te voeren werkzaamheden.

Jack Erdmann / Gemeente Maasgouw

De functionaliteit van SynergieNL is goed toegespitst op het faciliteren van de operationele afstemmings-overleggen, dit zowel inhoudelijk als v.w.b. de wijze van registeren.

Ad Huijben / Enexis

Door het gebruik van SynergieNL verloopt de afstemming nagenoeg volledig digitaal, waarbij de gegevens, afspraken en kaarten eenduidig en uniform worden vastgelegd en gedeeld.

Richard Peerboom / WML

De toegevoegde waarde van SynergieNL is met een GIS kaart projecten geografisch inzichtelijk maken, waardoor afstemming met stakeholders eenvoudiger wordt. Zo maken we werk met werk in de openbare ruimte en verminderen we de overlast voor bewoners.

Leo Kaan / Gemeente Halderberge

onze klanten vertellen

SynergieNL is een prachtige applicatie die er voor zorgt dat je je zaken op orde krijgt. Afstemmingsoverleg met stakeholders vraagt interne afstemming over meerjarige investeringen. Hoe en waar gaan we aan de slag in de ondergrond? En waarom? Het begint al met het op orde brengen van de gegevens van je areaal, want van daaruit vertrek je. Mijn motto: “troep erin is troep eruit”. De inspectieresultaten van wegen en riolering vormen de basis van een project. Na het intern afstemmen komt de volgende stap met de stakeholders. Voorheen werd dit binnen het project gedaan. Maar dat is te laat, je mist dan elkaar doordat er andere belangen zijn. En het geld voor een project moet vroegtijdig gereserveerd worden. Dus op voorhand buigen over een meerjarenplanning en hier afstemming in zoeken is van essentieel belang om de overlast voor de bewoners te verminderen. Laten zien dat er met elkaar gesproken wordt, en dat onze belastingcenten efficiënt besteed worden! Investeren aan de voorkant van het project, voorkomt narigheid op latere tijdstip.

Leo Kaan

‘SynergieNL is een krachtige online tool die mij als Assetmanager in staat stelt om projecten van verschillende afdelingen binnen Oasen ruimtelijk zichtbaar te maken. Hierdoor zijn deze beter af te stemmen met andere partijen. Naast zichtbaar maken van huidige projecten kan ik snel bepalen of Oasen een leiding gaat vervangen binnen een projectgebied van een gemeente.

Richard Advocaat

SynergieNL draagt in belangrijke mate er aan bij, dat over geometrieën van projectgebieden en de verschillende jaren door alle partijen duidelijke afspraken worden gemaakt. Door het vastleggen van afspraken in één uniform platform ontstaat een sterke verbondenheid van partijen met gemaakte afspraken.

De functionaliteit van SynergieNL is goed toegespitst op het faciliteren van de operationele afstemmings-overleggen, dit zowel inhoudelijk als v.w.b. de wijze van registeren.

SynergieNL ondersteunt een geheel geautomatiseerde uitwisselbaarheid, waardoor op eenvoudige wijze alle informatie met bijbehorende  geometrieën van gebieden geïntegreerd kunnen worden binnen eigen bedrijfsspecifieke geografisch informatiesystemen van partijen.

Een groot voordeel van beschikbaarheid van project- en SynergieNL gebieden in het Geo Prio Systeem van Enexis Netbeheer is, dat kansen van samenwerking worden meegewogen als onderdeel in het prioriteren van de projectgebieden van Enexis Netbeheer. Ook maken de gebieden van alle partijen van SynergieNL in het Geo Prio Systeem van Enexis Netbeheer als informatiebron deel uit van de interne opdrachtverstrekking aan de Infra afdelingen van Enexis Netbeheer. Hiermee is geografisch duidelijk, waar met partijen over samenwerking afspraken zijn gemaakt en wordt tijdig met de samenwerkende partijen contact gezocht.

Ad Huijben

WML gebruikt sinds 2016 SynergieNL om de projectplannen met belangrijke partners als Enexis en de gemeenten af te stemmen.

Doel van deze afstemming is om elkaars projectplannen zo maximaal mogelijk te combineren en daardoor de projecten zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen realiseren. Door het gebruik van SynergieNL verloopt de afstemming nagenoeg volledig digitaal, waarbij de gegevens, afspraken en kaarten eenduidig en uniform worden vastgelegd en gedeeld. Reeds besproken projecten hoeven, indien geen wijzigingen plaatsvinden, enkel nog bevestigd te worden, maar niet meer opnieuw beoordeeld. Door het gebruik van SynergieNL zijn de projectgebieden eenvoudig intern en extern met alle relevante betrokkenen te delen en te gebruiken voor analysedoeleinden.

Richard Peerboom

In de gemeente Maasgouw gebruiken we SynergieNL nu twee jaar. We zijn erg tevreden met het gebruik. SynergieNL is makkelijk te vullen en te gebruiken. We zetten het in als basis voor de lange termijn afstemming met de netbeheerders Enexis en WML. Dankzij SynergieNL zijn we nu in staat om onze onderhoudsplanning tot tien jaar vooruit af te stemmen met de netbeheerders. Het heeft gezorgd voor een betere relatie en veel minder ad-hoc uit te voeren werkzaamheden.

Jack Erdmann