onze klanten vertellen

In de gemeente Maasgouw gebruiken we SynergieNL nu twee jaar. We zijn erg tevreden met het gebruik. SynergieNL is makkelijk te vullen en te gebruiken. We zetten het in als basis voor de lange termijn afstemming met de netbeheerders Enexis en WML. Dankzij SynergieNL zijn we nu in staat om onze onderhoudsplanning tot tien jaar vooruit af te stemmen met de netbeheerders. Het heeft gezorgd voor een betere relatie en veel minder ad-hoc uit te voeren werkzaamheden.

Jack Erdmann

‘SynergieNL is een krachtige online tool die mij als Assetmanager in staat stelt om projecten van verschillende afdelingen binnen Oasen ruimtelijk zichtbaar te maken. Hierdoor zijn deze beter af te stemmen met andere partijen. Naast zichtbaar maken van huidige projecten kan ik snel bepalen of Oasen een leiding gaat vervangen binnen een projectgebied van een gemeente.

Richard Advocaat

SynergieNL draagt in belangrijke mate er aan bij, dat over geometrieën van projectgebieden en de verschillende jaren door alle partijen duidelijke afspraken worden gemaakt. Door het vastleggen van afspraken in één uniform platform ontstaat een sterke verbondenheid van partijen met gemaakte afspraken.

De functionaliteit van SynergieNL is goed toegespitst op het faciliteren van de operationele afstemmings-overleggen, dit zowel inhoudelijk als v.w.b. de wijze van registeren.

SynergieNL ondersteunt een geheel geautomatiseerde uitwisselbaarheid, waardoor op eenvoudige wijze alle informatie met bijbehorende  geometrieën van gebieden geïntegreerd kunnen worden binnen eigen bedrijfsspecifieke geografisch informatiesystemen van partijen.

Een groot voordeel van beschikbaarheid van project- en SynergieNL gebieden in het Geo Prio Systeem van Enexis Netbeheer is, dat kansen van samenwerking worden meegewogen als onderdeel in het prioriteren van de projectgebieden van Enexis Netbeheer. Ook maken de gebieden van alle partijen van SynergieNL in het Geo Prio Systeem van Enexis Netbeheer als informatiebron deel uit van de interne opdrachtverstrekking aan de Infra afdelingen van Enexis Netbeheer. Hiermee is geografisch duidelijk, waar met partijen over samenwerking afspraken zijn gemaakt en wordt tijdig met de samenwerkende partijen contact gezocht.

Ad Huijben

WML gebruikt sinds 2016 SynergieNL om de projectplannen met belangrijke partners als Enexis en de gemeenten af te stemmen.

Doel van deze afstemming is om elkaars projectplannen zo maximaal mogelijk te combineren en daardoor de projecten zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen realiseren. Door het gebruik van SynergieNL verloopt de afstemming nagenoeg volledig digitaal, waarbij de gegevens, afspraken en kaarten eenduidig en uniform worden vastgelegd en gedeeld. Reeds besproken projecten hoeven, indien geen wijzigingen plaatsvinden, enkel nog bevestigd te worden, maar niet meer opnieuw beoordeeld. Door het gebruik van SynergieNL zijn de projectgebieden eenvoudig intern en extern met alle relevante betrokkenen te delen en te gebruiken voor analysedoeleinden.

Richard Peerboom