Verbeteren van de afstemming

SynergieNL verbetert de afstemming tussen interne afdelingen en externe stakeholders (overheid en netbeheerders) met ons intelligent softwareplatform en eenvoudig werkproces waardoor er met hetzelfde budget meer infra projecten uitgevoerd worden en er minder overlast voor omwonenden is.

“Als we achterom kijken, dan willen we een blijvende verandering teweeg hebben gebracht waardoor de wereld weer een
beetje beter is geworden. Voor ons is beter: minder verspilling van tijd, geld en natuurlijke hulpbronnen.”

Eigenschappen

SynergieNL:

 • Onafhankelijk en Deskundig
 • Inzicht in actuele plannen van partners
 • Structureren van het afstemmingsproces
 • Centraal vastleggen van afspraken
 • Snel zicht op kansen om samen te werken
 • Geen verrassingen in uitvoering
 • Meer meters door lagere kosten
 • Minder overlast voor omwonenden
 • Eenvoudige ontsluiting van data

Voor wie?

 • Gemeenten
 • Netbeheerders
 • Waterschappen
 • Provincies

Onze klanten vertellen

Door het gebruik van SynergieNL verloopt de afstemming nagenoeg volledig digitaal, waarbij de gegevens, afspraken en kaarten eenduidig en uniform worden vastgelegd en gedeeld.

Richard Peerboom / WML

SynergieNL is een krachtige online tool die mij als Assetmanager in staat stelt om projecten van verschillende afdelingen binnen Oasen ruimtelijk zichtbaar te maken.

Richard Advocaat / Oasen Drinkwater

Met dank aan SynergieNL zijn we nu in staat om onze onderhoudsplanning tot tien jaar vooruit af te stemmen met de netbeheerders WML en Enexis.

Jack Erdmann / Gemeente Maasgouw